@ZdrowePowietrze

87 postów

Oddychanie stanowi najbardziej podstawową czynność, niezbędną do przeżycia. Co istotne, problem zanieczyszczonego powietrza jest największym zagrożeniem dla środowiska w Europie. Stan ten nie ulega zmianie, pomimo rosnącej świadomości wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie oraz wprowadzania różnych inicjatyw politycznych na szczeblu międzynarodowym, europejskim, krajowym, regionalnym i miejskim. Dowiedz się więcej o projekcie ?Reducing health harmful transport emissions in European cities?.

Jeśli mieszkasz w mieście, koniecznie obejrzyj ten film!

Warto przeczytać: