Wiadomości

Facebook Twitter Drukuj E-mail

http://steroidsbesthgh.com/balkan-pharma-winstrol-tabs_ix/ Balkan pharma winstrol tabs Utworzono: środa, 21, wrzesień 2016 10:23

Better for fat burn clenbuterol or albuterol

Long term use of arimidex icd 10

Fish peptides for blood pressure

·         deklarują, że w miarę posiadanych kompetencji i zasobów są gotowi do uczestnictwa w pracach nad rozwojem e-zdrowia w Polsce, w tym kwestii interoperacyjności systemów informacyjnych,

·         z zadowoleniem przyjmują rozpoczęcie przez Centrum Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia, Gdański Uniwersytet Medyczny, działań w zakresie identyfikacji dobrych praktyk w obszarze e-zdrowia oraz ich adaptacji do warunków polskich,

·         wyrażają nadzieję, że konkluzje Forum e-Zdrowia, w możliwie szerokim zakresie zostaną wzięte pod uwagę przez Ministerstwo Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, władze samorządowe oraz inne podmioty biorące udział w pracach nad e-zdrowiem.

Prowadzący Forum Artur Pruszko w imieniu Centrum Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia, wyraził nadzieję, że pogłębiona dyskusja z udziałem międzynarodowych ekspertów oraz krajowych interesariuszy systemu zdrowia stanie się nowym i trwałym impulsem dla rozwoju rozwiązań e-zdrowia w Polsce.

Forum obyło się pod honorowym patronatem: Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Marszałka Województwa Pomorskiego, przy merytorycznym wsparciu  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia  (CSIOZ).

Partnerami Forum byli: Cisco, Comarch Healthcare, EY, IBM, Konfederacja Pracodawców Lewiatan, Philips, Siemens Healthare.

Więcej informacji na: http://forumezdrowia.pl/