Sopkard

Facebook Twitter Print Email

Podsumowanie 10 lat programu Sopkard w Sopocie

Jakie czynniki predysponują do występowania chorób naczyń i serca u danego pacjenta? W jaki sposób zmniejszyć poziom umieralności na choroby krążenia i naczyń? Jak w atrakcyjny sposób zachęcać do zdrowego trybu życia, edukując a nie strasząc?

Na te i wiele innych pytań odpowiada sopocki Program Profilaktyki Zawałów Serca i Udarów Mózgu SOPKARD. Program ten zapoczątkowano w Sopocie w 1999 roku i jest realizowany do dnia dzisiejszego.

Sopkard - nowoczesny Program Profilaktyki Zawałów Serca i Udarów Mózgu jest oparty na najnowszych zaleceniach diagnostycznych i terapeutycznych głównych towarzystw europejskich (European Society of Cardiology, European Society of Hypertension, European Atherosclerosis Society).
Na podstawie wzorców szwedzkich (Vastmanland - Uniwersytet w Uppsali) i najbardziej aktualnych standardów diagnostycznych wypracowano modelowy program prewencyjny oparty na wczesnym wykrywaniu zespołu metabolicznego, nadciśnienia, cukrzycy, otyłości i hipercholesterolemii. Realizacja programu jest możliwa dzięki sprawnej współpracy Katedry Nadciśnienia i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, oddziału gdańskiego PTNT, Urzędu Miasta Sopot oraz sopockiej służby zdrowia. Organizacyjny ciężar Programu spoczywa na Polskim Towarzystwie Programów Zdrowotnych.

Podstawowe informacje o Programie:
30-, 40-, 50-, 60-letni mieszkańcy Sopotu zapraszani są do Gabinetu Profilaktyki, gdzie prowadzone są:
•   pomiary ciśnienia tętniczego krwi, ocena masy ciała i ewentualnego typu otyłości;
• interpretacja wykonanych przed wizytą badań poziomu cholesterolu całkowitego, cholesterolu-HDL, cholesterolu-LDL, trójglicerydów;
• interpretacja wykonanych przed wizytą badań glikemii we krwi żylnej;
• kwestionariusz obejmujący analizę stylu życia badanego, jego wiedzę na temat metod zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym, wywiad dot. przebytych chorób oraz szczegółowy wywiad rodzinny;
• rozmowa edukacyjna z przekazaniem materiałów szkoleniowych;
• badania psychometryczne - w kierunku depresji i poziomu wsparcia społecznego.

W przypadku wykrytych nieprawidłowości wdrażane są kolejne składowe programu:
•   ocena globalnego ryzyka sercowo-naczyniowego;
•   domowe pomiary ciśnienia tętniczego wykonywane u chorych z podejrzeniem nadciśnienia;
•   dodatkowe badania laboratoryjne u chorych z podejrzeniem cukrzycy (drugi pomiar glikemii lub test obciążenia glukozą) w celu przeprowadzenia kompletnej diagnostyki zaburzeń węglowodanowych;
•   badania lekarskie u chorych z nowo wykrytym nadciśnieniem, upośledzeniem tolerancji glukozy, cukrzycą i/lub dyslipidemią.

Zebrane dane są analizowane i służą jako podstawa budowanie polityki zdrowotnej Miasta Sopotu. Są też źródłem licznych opracowań naukowych i planowaniu działań edukacyjnych dla innych samorządów